Greenlight Cerrahi TedaviProf. Dr. Öztuğ Adsan Created: 2018-01-22 12:47:23
View Count: 50701

Greenlight Cerrahi Tedavi

Greenlight prostat büyümesinin cerrahi tedavisi için geliştirilmiş olan lazer sistemidir. Bu sistemle lazer ışınları üretra (idrar kesesi ile idrarın çıktığı yer arasındaki kanal) boyunca ilerletilen bir teleskop aracılığıyla prostata iletilip, büyümüş olan prostat dokusu buharlaştırılmaktadır.

Greenlight Cerrahi Tedavi

Greenlight nedir ?

Greenlight prostat büyümesinin cerrahi tedavisi için geliştirilmiş olan lazer sistemidir. Bu sistemle lazer ışınları üretra (idrar kesesi ile idrarın çıktığı yer arasındaki kanal) boyunca ilerletilen bir teleskop aracılığıyla prostata iletilip, büyümüş olan prostat dokusu buharlaştırılmaktadır. Bu lazerin alyuvarlar içerisinde bulunan hemoglobine yüksek ilgisi vardır. Bu nedenle işlem esnasında kanama görülmemektedir. lazer ışınları 1-2 mm derine etki ettiğinden etkisi kontrol altındadır, buharlaşan alanın altında hasar yapmaz.

tso751.jpg

Greenlight XPS nedir ?

Prostat büyümesinde lazer tedavileri uzun süredir gündemde olup sürekli gelişim halindedir. 2000’li yılların başında 80 wattla başlayan Greenlight lazer uygulamaları, 2013 yılında Greenlight XPS 180 watt lazer cihazının geliştirilmesiyle prostat tedavisine yeni bir boyut kazandırmıştır. Greenlight XPS 180W bu alandaki en son jenerasyon cihazdır ve eski lazer uygulamalarına göre % 76 daha fazla buharlaşma, %77 daha hızlı cerrahi ve %33 daha fazla kanama durdurucu etkiye sahiptir. Hasta memnuniyeti üst düzeydedir.

QgeMLM.jpg

bWW6sB.jpg

Greenlight XPS’in diğer prostat büyümesine yönelik cerrahi yöntem seçenekleri ile karşılaştırıldığında üstünlükleri nelerdir ?

Greenlight XPS, prostat büyümesine yönelik yapılacak cerrahi yöntemler içerisinde, kanamanın görülmemesi, hastanede kalış ve sondalı kalma süresinin kısa olması, lokal anestezi altında bile uygulanabilir olması, sertleşme sorunlarına yol açmaması nedeniyle enavantajlı olanıdır.

Greenlight lazer sistemi güvenli midir ?

Greenlight lazer sisteminin güvenliliği Amerika Birleşik Devletlerinde tıbbi cihazların kullanılmasını denetleyen kuruluş olan FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylanmıştır. Bu yöntem 2005 yılından beri hastanemizde ve günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla uygulanmaktadır.

Greenlight XPS sonrası kaç gün hastanede kalmam gerekir ?

Hastaların çoğu aynı gün içerisinde evlerine gidebilecek durumda olmalarına rağmen, yine de gözlem amaçlı hastane ortamında bir gece izlenmesi tercih edilir.

Greenlight XPS esnasında anesteziye ihtiyacım olacak mı ?

Greenlight XPS lokal anesteziden genel anesteziye kadar pek çok anestezi seçenegi ile uygulanabilmektedir. Anestezi alamayacak kadar genel durumu bozuk, yüksek riskli hastalarda lokal anestezi ile yapılabilmesi nedeniyle avantaj sağlamaktadır.

Kan sulandırıcı hap kullanmam gerekiyor, Greenlight XPS olabilir miyim ?

Olabilirsiniz. Bu yöntem kardiyovasküler riski yüksek ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda birinci seçenektir.

Greenlight XPS sonrası ağrı hissedecek miyim ?

Operasyon sonrası idrar yaparken hafif yanma hissi görülebilir. Doktorunuzun vereceği ilaçlarla şikayetleriniz azaltılabilir.

Greenlight XPS sonrası ne kadar süre idrar sondası ile kalmam gerekir ?

Hastaların yaklaşık % 50’sine idrar sondası takılmamaktadır. İdrar sondası takılmışsa, 24 saat içerisinde alınır.

Greenlight XPS sonrası idrar şikayetlerim ne zaman düzelir ?

Çoğu hastada 24 saat içerisinde işeme kuvvetinde belirgin düzelme olur. Cerrahi işlemlerden sonra iyileşme bir süreçtir. Hastalarda günden güne diğer işeme şikayetlerinde de anlamlı bir düzelme görülecektir.

Greenlight XPS sonrası günlük normal aktivitelerime ne zaman dönebilirim ?

Çoğu hasta masa başı işleri, araba sürme, vb gibi günlük aktivitelerine birkaç gün içerisinde dönebilir. 2 hafta boyunca ağır aktivitelerden (koşmak, ağır kaldırmak (10 kg üzeri), bisiklete binmek) kaçınılmalıdır. 4 hafta cinsel ilişkide bulunulmamalıdır.

Greenlight XPS yan etkileri, riskleri, komplikasyonları nedir ?

Bu işlemi uygulayan pek çok Üroloğun ortak görüşü, belirgin bir dezavantıjının olmadığıdır. Hastaların büyük bir kısmı yüksek derecede memnuniyet bildirmişlerdir. Operasyon sonrası idrar yaparken hafif yanma hissi hissedilebilir, idrarda az miktarda kan görülebilir. Operasyon sonrası gecikmiş kanama operasyon sonrası 2 hafta içerisinde ağır aktivite yapılması durumunda görülebilir. Tüm prostat cerrahilerinde olduğu gibi Greenlight XPS’da da boşalma sırasında meninin mesane içine kaçması (retrograd ejekülasyon) görülebilir. Ancak Greenlight XPS’de diğer prostat cerrahilerine kıyasla meninin mesane içerisine kaçma ihtimalinin daha düşük olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Yapılan klinik çalışmalarda operasyon sonrası, kan nakli gerekecek kanama, TUR-sendromu, sertleşme problemi bildirilmemiştir.

Greenlight öncesi Greenlight sonrası

l0xo5S.jpg

52u6KT.jpg

Greenlight XPS’nin prostat cerrahisindeki yeri nedir ?

Bu uygulama prostatın iyi huylu büyümesinin tedavisinde klasik yöntemlerin etkinliğini gösteren, hasta konforu ve güvenliği açısından üstünlükleri olan bir yöntemdir.

Prostat büyümesine yönelik diğer cerrahi tedavi seçenekleri nelerdir ?

TUR- P; prostatın endoskopik yolla elektrik enerjisi kullanılarak kazınarak çıkarılması işleminde % 25-30 hastada birtakım komplikasyonlar (kanama, TUR sendromu, idrar tıkanıklığı, idrar tutamama ve sertleşme bozukluğu gibi) gelişebilir. Hastanede birkaç gün kalınması ve 1-5 gün arasında değişen sondalı kalma gereksinimi olabilir.

TUNA, Mikrodalga gibi diğer seçenekler ise düzelmelerin geçici olması, şikayetlerin kısa sürede tekrarlayabilmesi nedeniyle üroloji pratiğinde çok kullanılmamaktadır.

Açık prostat ameliyatları günümüzde artık çok sınırlı hasta grubuna uygulanmaktadır.

Greenlight XPS kimlere uygulanamaz ?

Akut prostat iltihabı ve ileri derecede idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda uygulanmamalıdır. Prostat kanseri tespit edilmiş hastalarda ancak hastanın idrar yapabilmesi amacıyla kullanılabilir.

Greenlight XPS için uygun bir aday olup olmadığımı nasıl bileceğim ?

Greenlight XPS, yaş sınırlaması olmaksızın iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi tedavi gereken tüm hastalara uygulanabilir. Ancak Greenlight XPS işlemiyle prostat dokusu buharlaştığından patolojik inceleme için doku elde edilemez. Dolayısıyla hastalar prostat kanseri açısından uygun şekilde incelenmiş olmalıdır. Greenlight XPS için uygun olup olmadığınıza ancak üroloğunuz karar verebilir.

UJk0LF.jpg

Greenlight Prostat Ameliyatı


This post has been written by Prof. Dr. Öztuğ Adsan and viewed 50701 times.


Comments

Loading...


Related Articles

Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara